2013-2014 Окуу жылында Мевлана Алмашуу Программасына катышкандар тууралуу Маалыматтар

 

Тапшырган Студенттердин Саны

218 Студент

Күзгү семестрда жиберилген студенттердин саны

31 Студент

Жазгысеместрда жиберилген студенттердин саны

21 Студент

2013-2014 Келген Окутуучулардын Саны

31 Окутуучу

2013-2014 Кеткен Окутуучулардын Саны

8 Окутуучу

 

 

 

2014-2015 Окуу жылында Мевлана Алмашуу Программасына катышкандар тууралуу Маалыматтар

 

Тапшырган студенттердин саны

 194 Студент

Тапшырган окутуучулардын саны

 17 Окутуучу

Күзгү семестрда жиберилген студенттердин саны

40

(37 Бакалавр+3 Магистр)

Жазгысеместрда жиберилген студенттердин саны

27

2014-2015 Күзгү Семестрга келген студенттердин саны

27

 

2014-2015 Жазгы Семестрга келген студенттердин саны

8

2014-2015 Күзгү семестрда жиберилген окутуучулардын саны

8 Окутуучу

2014-2015 Жазгы семестрда жиберилген окутуучулардын саны

 2 Окутуучу

 2014-2015 Жазгы семестрда келген окутуучулардын саны

2 Окутуучу

 2014-2015 Күзгү семестрда келген окутуучулардын саны

21 Окутуучу

2014-2015 КүзгүСеместрга келген студенттердин саны

25Студент

 

 

 

2015-2016Окуу жылында Мевлана Алмашуу Программасына катышкандар тууралуу Маалыматтар

 

Тапшырган студенттердин саны

207

Тапшырган окутуучулардын саны

26Окутуучу

2015-2016 Күзгү семестрда жиберилген студенттердин саны

24

 

2015-2016 Жазгысеместрда жиберилген студенттердин саны

29

2015-2016 Күзгү семестрда келген студенттердин саны

18

(17Бакалавр+1Магистр)

2015-2016 Жазгысеместрда келген студенттердин саны

2

2015-2016 Күзгү семестрда жиберилген окутуучулардын саны

6

2015-2016 Жазгы семестрда жиберилген окутуучулардын саны

4

 

 

 

2016-2017Окуу жылында Мевлана Алмашуу Программасына катышкандар тууралуу Маалыматтар

 

Тапшырган студенттердин саны

 253

Тапшырган окутуучулардын саны

35 Окутуучу

2016-2017Күзгү семестрда жиберилген студенттердин саны

19

(18 бакалавр+1 магистрант)

 

2016-2017Жазгысеместрда жиберилген студенттердин саны

18

2016-2017Күзгү семестрда келген студенттердин саны

22

(17Бакалавр+3Магистр, 2 аспирант)

2016-2017Жазгысеместрда келген студенттердин саны

11

(5 бакалавр, 6 магистр)

2016-2017Күзгү семестрда жиберилген окутуучулардын саны

3

2016-2017Жазгы семестрда жиберилген окутуучулардын саны

4