2013-2014-окуу жылында Мевлана алмашуу программасына катышкандар тууралуу маалыматтар

 

Тапшырган студенттердин саны

218 студент

Күзгү семестрде жиберилген студенттердин саны

31 студент

Жазгы семестрде жиберилген студенттердин саны

21 студент

2013-2014. Келген окутуучулардын саны

31 окутуучу

2013-2014. Кеткен окутуучулардын саны

окутуучу

 

2014-2015-окуу жылында Мевлана алмашуу программасына катышкандар тууралуу маалыматтар

 

Тапшырган студенттердин саны

 194 студент

Тапшырган окутуучулардын саны

 17 окутуучу

Күзгү семестрде жиберилген студенттердин саны

40

(37 бакалавр+3 магистр)

Жазгы семестрде жиберилген студенттердин саны

27

2014-2015. Күзгү семестрде келген студенттердин саны

27

 

2014-2015. Жазгы семестр келген студенттердин саны

8

2014-2015. Күзгү семестрде жиберилген окутуучулардын саны

окутуучу

2014-2015. Жазгы семестрде жиберилген окутуучулардын саны

 2 окутуучу

 2014-2015.Жазгы семестрде келген окутуучулардын саны

2 окутуучу

 2014-2015. Күзгү семестрде келген окутуучулардын саны

21 окутуучу

2014-2015. Күзгү семестрде келген студенттердин саны

25 студент

 

 2015-2016-окуу жылында Мевлана алмашуу программасына катышкандар тууралуу маалыматтар 

 

Тапшырган студенттердин саны

207

Тапшырган окутуучулардын саны

26 окутуучу

2015-2016. Күзгү семестрде жиберилген студенттердин саны

24

 

2015-2016. Жазгы семестрде жиберилген студенттердин саны

29

2015-2016. Күзгү семестрде келген студенттердин саны

18

(17 бакалавр+1магистр)

2015-2016. Жазгы семестрде келген студенттердин саны

2

2015-2016. Күзгү семестрде жиберилген окутуучулардын саны

6

2015-2016. Жазгы семестрде жиберилген окутуучулардын саны

4

 

 2016-2017.-окуу жылында Мевлана алмашуу программасына катышкандар тууралуу маалыматтар

 

Тапшырган студенттердин саны

 253

Тапшырган окутуучулардын саны

35 окутуучу

2016-2017.Күзгү семестрде жиберилген студенттердин саны

19

(18 бакалавр+1 магистрант)

 

2016-2017. Жазгы семестрде жиберилген студенттердин саны

18

2016-2017.Күзгү семестрде келген студенттердин саны

22

(17 бакалавр+3 магистр, 2 аспирант)

2016-2017.Жазгы семестрде келген студенттердин саны

11

(5 бакалавр, 6 магистр)

2016-2017.Күзгү семестрде жиберилген окутуучулардын саны

3

2016-2017.Жазгы семестрде жиберилген окутуучулардын саны

4