Университетибизде, Мевлана алмашуу программасы алкагында иш-чаралар 2013-жылы башталган. Программынын өзүнө тийиштүү Сайт даярдалып чыгып, Чет өлкөдөгү университеттер менен келишимдер түзүлө баштаган. 2013-жылдан бери 76дан ашуун университтетер менен келишимдер түзүлүп, бул сан күндөн күнгө артууда. Ошол эле учурда Университетибиздин Мевлана бөлүм координаторлору да белгиленип, баардык координаторлор жана келишимдердин тизмеси Мевлана алмашуу программасынын сайтына жарыяланган. 2013-жылдан бери Мевлана алмашуу программасы алкагында 190 студент жана 31 мугалим Түркияга барып , программанын берген мүмкүнчүлүктөрүнөн пайдаланды. Ошондой эле 82 студентти жана 77 мугалимди университетибиз кабыл aлды.