Abbant İzzet Baysal Üniversitesi

Adnan Menderes Üniversitesi 

Afyon Kocatepe Üniversitesi 

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

Ahi Evran Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi 

Aksaray Üniversitesi

Anadolu Üniversitesi

Amasya Üniversitesi 

Ankara Üniversitesi 

Ardahan Üniversitesi

Artvin Çoruh Üniversitesi

Atatürk Üniversitesi

Balıkesir Üniversitesi

Bartın Üniversitesi

Bayburt Üniversitesi

Beykent Üniversitesi

Bingöl Üniversitesi

Bitlis Eren Üniversitesi

Bozok Üniversitesi

Bülent Ecevit Üniversitesi

Cumhuriyet Üniversitesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Çankırı Üniversitesi

Celal Bayar Üniversitesi

Dicle Üniversitesi

Dumlupınar Üniversitesi

Düzce Üniversitesi 

Ege Üniversitesi

Erciyes Üniversitesi

Erzincan Üniversitesi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Fırat Üniversitesi

Gazi Üniversitesi 

Gazi Osman Paşa Ünivesitesi

Gümüşhane Üniversitesi

Hacettepe Üniversitesi

Hakkari Üniversitesi

Hitit Üniversitesi

Iğdır Üniversitesi

İnönü Üniversitesi

Iskenderun Teknik Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi

Kafkas Üniversitesi

Kahraman Maraş Sütçü İmam Üniversitesi

Karabük Üniversitesi

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

Kastamonu Üniversitesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Mersin Üniversitesi

Muğla Üniversitesi

Mustafa Kemal Üniversitesi

Muş Alparslan Üniversitesi

Nevşehir Üniversitesi

Necmettin Erbakan Üniversitesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Ordu Üniversitesi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Pamukkale Üniversitesi

Sakarya Üniversitesi

Selçuk Üniversitesi

Şırnak Üniversitesi

Siirt Üniversitesi

Sinop Üniversitesi

Süleyman Demirel Üniversitesi

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

Trakya Üniversitesi

Tunceli Üniversitesi

Uludağ Üniversitesi

Uşak Üniversitesi

Yalova Üniversitesi