Üniversitemizde, Mevlana Değişim Programı kapsamında 2013-2014 eğitim-öğretim yılında çalışmalara başlanmıştır. Web sayfası hazırlanmış olup, yurtdışındaki üniversiteler ile Mevlana Değişim Protokolleri imzalanmaktadır. 201 7 itibari ile toplam 76 Üniversite ile protokol yapılmış olup sayıyı artırmak adına çalışmalar devam etmektedir. Aynı zamanda Üniversitemiz Mevlana Bölüm Koordinatörleri de belirlenmiş, söz konusu Protokoller ve Koordinatör bilgileri Üniversitemiz web sayfası Mevlana Değişim Programı başlığı altında yayınlanmaktadır. 2013'ten bu yana değişimden faydalanan 190 giden öğrenci, 82 gelen öğrenci, 31 giden öğretim elemanı ve 77 gelen öğretim elemanı bulunmaktadır.