Abbant İzzet Baysal Üniversitesi

Adnan Menderes Üniversitesi

Adıyaman Üniversitesi

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

Ahi Evran Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi

Aksaray Üniversitesi

Alanya Alaadin Keykubat Üniversitesi

Anadolu Üniversitesi

Ankara Üniversitesi

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Ardahan Üniversitesi

Atatürk Üniversitesi

Balıkesir Üniversitesi

Batman Üniversitesi

Bayburt Üniversitesi

Beykent Üniversitesi

Bingöl Üniversitesi

Bitlis Eren Üniversitesi

Bozok Üniversitesi

Cumhuriyet Üniversitesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Çankırı Üniversitesi

Celal Bayar Üniversitesi

Çukurova Üniversitesi

Dumlupınar Üniversitesi

Düzce Üniversitesi

Ege Üniversitesi

Erciyes Üniversitesi

Erzincan Üniversitesi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Eskişehir Teknik Üniversitesi

Fırat Üniversitesi

Gazi Üniversitesi

Gazi Osman Paşa Ünivesitesi

Gaziantep Universitesi

Giresun Universitesi

Hacettepe Üniversitesi

Hakkari Üniversitesi

Hitit Üniversitesi

Iğdır Üniversitesi

İnönü Üniversitesi

Iskenderun Teknik Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

İzmir Demokrasi Üniversitesi

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Kafkas Üniversitesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

Kastamonu Üniversitesi

Kırıkkale Üniversitesi

Kocaeli Üniversitesi

Konya Teknik Üniversitesi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Mersin Üniversitesi

Muğla Üniversitesi

Mustafa Kemal Üniversitesi

Muş Alparslan Üniversitesi

Necmettin Erbakan Üniversitesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Ordu Üniversitesi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Osmaniye Korkut Ata Universitesi

Pamukkale Üniversitesi

Sakarya Üniversitesi

Selçuk Üniversitesi

Şırnak Üniversitesi

Siirt Üniversitesi

Sinop Üniversitesi

Süleyman Demirel Üniversitesi

Trakya Üniversitesi

Tunceli Üniversitesi

Uludağ Üniversitesi

Uşak Üniversitesi

Yalova Üniversitesi