Abbant İzzet Baysal Üniversitesi

Adnan Menderes Üniversitesi

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

Ahi Evran Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi

Aksaray Üniversitesi

Anadolu Üniversitesi

Amasya Üniversitesi

Ankara Üniversitesi

Ardahan Üniversitesi

Artvin Çoruh Üniversitesi

Atatürk Üniversitesi

Balıkesir Üniversitesi

Bartın Üniversitesi

Batman Üniversitesi

Bayburt Üniversitesi

Beykent Üniversitesi

Bilecik Üniversitesi

Bingöl Üniversitesi

Bitlis Eren Üniversitesi

Bozok Üniversitesi

Bülent Ecevit Üniversitesi

Cumhuriyet Üniversitesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Çankırı Üniversitesi

Celal Bayar Üniversitesi

Çukurova Üniversitesi

Dicle Üniversitesi

Dumlupınar Üniversitesi

Düzce Üniversitesi

Ege Üniversitesi

Erciyes Üniversitesi

Erzincan Üniversitesi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Eskişehir Teknik Üniversitesi

Fırat Üniversitesi

Gazi Üniversitesi

Gazi Osman Paşa Ünivesitesi

Gaziantep Universitesi

Gümüşhane Üniversitesi

Hacettepe Üniversitesi

Hakkari Üniversitesi

Hitit Üniversitesi

Iğdır Üniversitesi

İnönü Üniversitesi

Iskenderun Teknik Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Kafkas Üniversitesi

Kahraman Maraş Sütçü İmam Üniversitesi

Karabük Üniversitesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

Kastamonu Üniversitesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Kocaeli Üniversitesi

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Mersin Üniversitesi

Muğla Üniversitesi

Mustafa Kemal Üniversitesi

Muş Alparslan Üniversitesi

Nevşehir Üniversitesi

Necmettin Erbakan Üniversitesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Ordu Üniversitesi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Pamukkale Üniversitesi

Sakarya Üniversitesi

Selçuk Üniversitesi

Şırnak Üniversitesi

Siirt Üniversitesi

Sinop Üniversitesi

Süleyman Demirel Üniversitesi

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

Trakya Üniversitesi

Tunceli Üniversitesi

Uludağ Üniversitesi

Uşak Üniversitesi

Yalova Üniversitesi