No

FAK ÜLTE / YÜKSEKOKUL / ENSTİTÜ / BÖLÜM / PROGRAM/ANABİLİM DALI ADLARI

DE ĞİŞİ M PROGRAMI KOORDİNATÖRÜ

E-MAİL ADRESİ

1)

EDEB İYAT FAKÜLTESİ

Yrd. Doç. Dr. Nurdin USEEV

nuruseevThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

a)

BATI D İLLER İ ( İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI)

Dr. Cıldız Çımanova

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

b)

DO ĞU DİLLERİ (ÇİN DİLİ VE EDEBİYATI)

Arş.Gör. Şirin KURMANGAZİYEVA

shirinaidar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

c)

DO ĞU DİLLERİ (RUS DİLİ VE EDEBİYATI)

Ogr.G ör. Alla NAROZYA

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

? )

FELSEFE

Ogr. G ör. Dr. Abdraşit BABATAYEV

abdurashid78 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

d)

M ÜTERCİM-TERCÜMANLIK (KIRGIZCA-İNGİLİZCE)

Ogr. G ör. Meerim KİNALİYEVA

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

e)

M ÜTERCİM-TERCÜMANLIK (KIRGIZCA-TÜRKÇE)

Ogr. G ör. Dr. Cıldız ALİMOVA

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

f)

M ÜTERCİM-TERCÜMANLIK (TÜRKÇE-İNGİLİZCE)

Ogr. G ör. Dr. Aida KASİEVA

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

g)

M ÜTERCİM-TERCÜMANLIK (TÜRKÇE-RUSÇA)

Ogr. G ör. Dr. Çolpon SIDIKOVA

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ğ)

PSİKOLOJ İK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK

Arş.Gör. Kurtuluş Savaş KAZAK

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

h)

SOSYOLOJ İ

Araş.gör.Ali Ünal

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

i)

TAR İH

Ara .Gör. Gülbarçın CUMANAZAROVA

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1)

T ÜRKOLOJİ

Dr. Mirzat RAKIMBEK UULU

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2)

FEN FAK ÜLTESİ

Yrd. Do ç. Dr. Zeki SEVEROĞLU

zsevero ğThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

a)

B İYOLOJİ

Yrd. Do ç. Dr. Zeki SEVEROĞLU

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

b)

MATEMAT İK

Doç.Dr Ayhan Tutar

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

c)

UYGULAMALI MATEMAT İK VE ENFORMATİK

 

 

3)

G ÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Öğr. Gör.Sebahattin SİVRİKAYA

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

a)

GRAF İK

Öğr. Gör.Sebahattin SİVRİKAYA

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

b)

RES İM

Öğr. Gör.Sebahattin SİVRİKAYA

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4)

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Prof.Dr. Anarkül URDALETOVA

aurdaletova This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

a)

FİNANS VE BANKACILIK

Yrd.Doç.Dr. Mahmut ERDOĞAN

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

b)

İKTİSAT

Yrd.Doç.Dr. Zamira ÖSKÖNBAYEVA

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

c)

İŞLETME

Yrd. Doç. Seyil NAC İ MUD İ NOVA

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

d)

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Ogr. G ör. Dr. Altınbek COLDOŞEV

mebaltynbek This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5)

İLAHiYAT FAKÜLTESİ

Yrd.Do ç.Dr. Hakan COŞAR

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

a)

DİN BİL İMLERİ

Yrd.Do ç.Dr. Hakan COŞAR

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

b)

İSLAM BİLİMLERİ

Yrd.Do ç.Dr. Hakan COŞAR

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6)

İLETİSIM FAK ÜLTESİ

Ogr. G ör. Dr. Gökçe YOĞURTÇU

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

a)

GAZETECİL İK

Ogr. G ör. Dr. Gök e YOĞURTÇU

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

b)

HALKLA İLİSKİLER VE REKLAMCILIK

Ogr. G ör. Dr. Gök e YOĞURTÇU

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

c)

RADYO-TELEV İZYON VE SİNEMA

Ogr. G ör. Dr. Gökçe YOĞURTÇU

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7)

M ÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Ogr. G ör Dr. Rita İSMAİLOVA

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

a)

B İLGİSAYAR MÜHENDİSLİGİ

Arş.Gör. Çıngız BEGİMKULOV

chyngyz.begimkulov This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

b)

ÇEVRE M ÜHENDİSLIGİ

Ogr. G ör. Dr. Nurzat TOTUBAEVA

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

c)

GIDA M ÜHENDİSLİGİ

Arş.Gör . Cıldızay ÖZBEKOVA

zhyldyza i This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

?)

KİMYA M ÜHENDİSLİGİ

Yrd.Doç . Dr. Hakan TEMÜR

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8)

VETER İNER FAKÜLTESİ

Prof. Dr. Erdo ğan ŞEKER

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

a)

VETERİNER

Prof. Dr. Erdo ğan ŞEKER

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9)

ZİRAAT FAK ÜLTESİ

Prof. Dr. Tinatin DOOL ÖTKELDİYEVA

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

a)

BAHÇE VE TARLA BİTKİLERİ

Arş.Gör . Aybek KARABAYEV

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

b)

BİTKİ KORUMA

Öğr. Gör. Dr. Saykal BOBUŞOVA

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

c)

ZOOTEKNİ

Dr. Nurlan MAMATOV

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10)

BEDEN EGİT İMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

Doç. Dr. Kanat CANUZAKOV

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

a)

ANTREN ÖRLÜK EGİTİMİ VE SPOR YÖNETİCİLİGİ

Yrd. Doç. Dr. Serdar GERİ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

b)

BEDEN EGİTİMİ OGRETMENLİGİ

Doç.Dr. Dciparkiil ABDIRAHMANOVA

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11)

KONSERVATUVAR Y ÜKSEKOKULU

Ogr. G ör. Sebahattin SİVRİKAYA

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

a)

M ÜZİK

Ogr. G ör. Sebahattin SİVRİKAYA

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

b)

SAHNE SANATLARI

Ogr. G ör. Sebahattin SİVRİKAYA

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12)

TUR İZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU

Doç.Dr. Barış ERDEM

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

a)

SEYAHAT İ ŞLETMECİLİGİ VE TURİZM REHBERLİGİ

Öğr.Gör. Nadira TURGANBAEVA

tnadira @mail.ru

b)

TURİZM VE OTEL İ ŞLETMECİLİGİ

Öğr.Gör. Nadira TURGANBAEVA

tnadira @mail.ru

c)

YİYECEK-İÇECEK İSLETMECİLİGİ

Öğr.Gör. Nadira TURGANBAEVA

tnadira @mail.ru

13)

YABANCI D İLLER YÜKSEK OKULU

Ogr. G ör. Kadir YOĞURTÇU

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

a)

D İL EGİTİMİ

Ogr. G ör. Kadir YOĞURT Ç U

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

14)

MESLEK Y ÜKSEKOKULU

Doç.Dr. Bülent BAYRAKTAR

bbayraktar5 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

15)

FEN BİL İMLER ENSTİTÜSÜ

Prof . Dr. Zafer GÖNÜLALAN

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

a)

B İLGİSAYAR MÜHENDİSLİGİ ANABİLİM BALI

Ara ş. Gör. Dr. Rita İSMAİLOVA

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

b)

ÇEVRE M ÜHENDİSLIGİ ANABİLİM DALI

Ogr. G ör. Dr. Nurzat TOTUBAEVA

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

c)

GIDA M ÜHENDİSLİGİ ANABİLİM DALI

Ogr. G ör. Dr. Camilya SMANALİEVA

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

? )

KİMYA M ÜHENDİSLİGİ ANABİLİM DALI

Yrd.Doç . Dr. Hakan TEMÜR

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

d)

MATEMATİK ANABİLİM DALI

Ogr. G ör. Dr. Elmira ABDILDAYEVA

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

16)

SOSYAL B İLİMLER ENSTİTÜSÜ

Prof . Dr. Osman YORULMAZ

osmanyorulmaz This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

a)

TARİH ANABİLİM DALI

Ara ş. Gör. Giilbarçın CUMANAZAROVA

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

b)

T ÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI

Ogr. G ör. Dr. Mirzat RAKIMBEK UULU

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

c)

İKTİSAT ANABİLİM DALI

Yrd.Doç.Dr. Mahmut ERDOĞAN

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

? )

İSLETME ANABİLİM DALI

Yrd.Doç.Dr. Zamira ÖSKÖNBAYEVA

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

e)

İLETİSİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

Yrd. Doç. Seyil NAC İ MUD İ NOVA

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

f)

EGİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

Arş.Gör. Kurtuluş Savaş KAZAK

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.