Hakkında

Bugün dünyada bilimin evrensel olarak yapıldığı kurumların başında üniversiteler gelmektedir. Her üniversitenin en temel kurumlarını ise insanî bilimlerle ilgili fakülte ve araştırma enstitüleri meydana getirmektedir. Bu bakımdan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi kurulurken ilk açılan fakültelerden biri, önce adı Fen-Edebiyat Fakültesi iken sonra bu iki alanın Mütevelli Heyeti'nin 25 Nisan 2008 tarih ve 2008-01 nolu kararıyla ayrılması sonucunda Fakültemizin adı Edebiyat Fakültesi olmuştur.  
Fakültemizde, insanî bilimlerle ilgili kurumların en temel birimleri arasında yer alan Tarih ve Türkoloji Bölümleri ile Eğitim Bilimleri (Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik) , Sosyoloji, Felsefe, Doğu Dilleri (Çin Dili ve Edebiyatı Programı ve Rus Dili ve Edebiyatı Programı) , Batı Dilleri (İngiliz Dili ve Edebiyatı Programı) ve Mütercim Tercümanlık Bölümleri (Kırgızca-Türkiye Türkçesi, Rusça-Türkiye Türkçesi ve Kırgızca-İngilizce Programları) yer almaktadır.

Edebiyat Fakültesinin öğretim üye ve elemanları, Kırgızistan ve Türkiye'nin seçkin üniversitelerinden gelmiş olan önde gelen bilim adamlarından ve öğretim üyelerinden oluşmaktadır. Bu öğretim üyeleri arasında uluslararası düzeyde alanında uzmanlaşmış bilim adamları bulunmaktadır. Böylesine zengin bir eğitim ve öğretim kadrosuna sahip olan fakültemizde, Türk dünyasının dil, tarih ve kültür değerleri konusunda eğitim verilmekte, araştırmalar yapılmakta ve Türk halk ve toplulukları arasındaki yakın ilişkileri daha da kuvvetlendirecek yeni kuşaklar yetiştirilmektedir.

Fakültemizdeki Kırgızistanlı öğretim üyelerinin çoğu devamlı statüde görev yaparken Türkiye'den gelen öğretim üyeleri genelde iki veya üç yıl süreyle görev yapmaktadır. Türkiye'den gelen öğretim üyelerinin bu şekilde değişmesi, öğrencilerimizin farklı deneyim ve birikime sahip yeni öğretim üyeleriyle yüz yüze gelmesine, onlarla tanışmasına ve onların birikiminden faydalanmalarına imkân sağlamaktadır.

İlk mezunlarını 2002 yılında veren Fakültemizin mezunlarının pek çoğu geleceğin bilim insanı adayı olarak gerek Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nde, gerekse yurtdışındaki üniversitelerde Yüksek Lisans ve Doktora programlarına başarıyla katılmışlardır. Hatta bunlardan bazıları çeşitli üniversitelerde araştırma görevlisi olarak göreve başlamışlardır. Pek çok öğrencimiz ise, başta Kırgızistan ve Türkiye olmak üzere diğer ülkelerde akademisyen, öğretmen, kütüphane ve müze görevlisi, tercüman, medya görevlisi, dil ve tarih alanındaki akademik kurumlarda uzman olarak görev yapmaktadır.