Кыскача

Учурда дүйнө жүзүндөгү илим изилдеген негизги мекемелердин башында университеттер турат. Ал эми алардын өзөгүн гуманитардык илимдерге байланыштуу факультеттер жана изилдөө институттары түзөт.  Мына ошондуктан Кыргыз-Түрк «Манас» университети курулуп жатканда да биринчи ачылган факульттердин бири Табигый жана гуманитардык илимдер факультети болгон. Эки илим тармагын камтыган  факультетибиз 2008-жылы 25-апрелдеги Камкорчулар тобунун № 2008-01 чечими боюнча экиге бөлүнгөн соң, факультетибиз “Гуманитардык факультет” болуп аталган.

Факультетибизде эң негизги Тарых жана Түркология  бөлүмдөрү менен бирге Педагогика (Психологиялык кеңеш жана көмөк программасы), Социология, Философия, Чыгыш тилдери (Кытай тили жана адабияты программасы менен Орус тили жана адабияты программасы), Батыш тилдери (Англис тили жана адабияты программасы), Синхрондук котормо (Кыргызча-англисче, Кыргызча-түркчө жана Орусча-түркчө программалары) бөлүмдөрү бар.

Гуманитардык факультеттин профессордук-окутуучулук курамы Кыргызстандын жана Түркиянын белгилүү университеттеринен келген тандалма окумуштуулардан жана мугалимдеринен түзүлгөн. Алардын арасында эл аралык аренада өз тармагына чоң салым кошкон илимпоздор да бар.  Так ушундай  билим берүүдө бай, терең тажрыйбага ээ болгон мугалимдери бар факультетибизде түрк дүйнөсүнүн тил, тарых жана маданий баалуулуктары боюнча билим берилип, изилдөөлөр жүргүзүлүүдө  жана түрк элдери менен коомдору, диаспоралары арасында  жакын байланыштарды дагы да бекемдей турган жаңы  муундарга билим берилүүдө жана  кадрлар даярдалууда.

Факультетибизде кыргызстандык мугалимдердин көпчүлүгү узак мөөнөттүү толук ставкада иштешсе, Түркиядан келген мугалимдер көбүнчө беш жылдык мөөнөткө келип иштешет. Алардын минтип алмашып турушу студенттерибиздин  түрдүү, бай тажрыйбага ээ, жаңы-жаңы окумуштуулар менен жолугуп, алар менен таанышуусуна жана алардын тажрыйбаларынан пайдаланууларына мүмкүнчүлүк берет.

Факультетибиз алгачкы бүтүрүүчүлөрүн 2002-жылы уядан учурган. Алардын ичинен көпчүлүгү  илимди аркалап, кээ бири Кыргыз-Түрк «Манас» университетинде иштешсе, кээлери чет өлкөлөрдө магистратура жана докторантура (PhD) программалары боюнча билим алып жатышат. Айрымдары башка университеттерде  изденүүчү, ассистент болуп иштеп жатышат. Көптөгөн студенттерибиз Кыргызстан жана Түркия баш болгон башка өлкөлөрдө илимпоз, мугалим, китепкана жана музей кызматкери, тилмеч-котормочу, медиа-маалымат кызматтарында жооптуу кызматкер, тил жана тарых илимий мекемелеринде изденүүчү болуп иштеп жатышат.