2017-2018 Mevlana Değişim Programı Başvuruları

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulu'nun 08.02.2017 tarihli kararı uyarınca 2017-2018 E ğitim-Öğretim yılı için Mevlana Değişim Programına katılacak Yükseköğretim kurumlarının, protokol yaptıkları yurt dışı yüksek öğretim kurumlarıyla öğrenci ve öğretim elemanı değişimi çerçevesinde Kırgızistan'a Sosyal Bilimler alanında kontenjan ayrılmış olup, başvurular ilgili bölümlerden ( Sosyal Bilim ) kabul edilecektir.

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Mevlana Değişim Programına, Üniversitemizin 17/06/2013 yılında almış olduğu senato kararı gereğince Fakülte/Yüksek okul 2.sınıf, Meslek Yüksek Okullarında 1.sınıf öğrenciler (T.C. vatandaşları hariç) başvuru yapabilecektir. Öğrencilerin14 - 20 Şubat 2017 tarihleri arasında aday öğrenci başvuru formu ve transkripti (imzalı, güncel ve mühürlü) bölümlere vermesi gerekmektedir.

Bölümlerin başvuru yapan öğrencileri not ortalamasına göre değerlendirme yapması gerekmektedir. Seçilen öğrenci sayısı toplam sınıf sayısının yüzde 30'unu geçmeyecek şekilde hesaplanmalıdır. Bölümlerin değerlendirme sonuçlarını aday öğrenci başvuru formu ve transkript ile birlikte 21 Şubat 2017 tarihine kadar Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü'ne iletmeleri gerekmektedir.

NOT: 15 Şubat 2017 Tarihinde Saat 15.30'da İletişim Fakültesi A 202'de 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Mevlana Değişim Programına Başvurular hakkında bilgilendirme toplantısı yapılacaktır. Toplantıya Mevlana bölüm koordinatörleri, ilgili öğrenciler ve öğretim elemanlarının katılmaları gerekmektedir.

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Mevlana Değişim Programı Takvimi

Değişim İlanlarının Duyurulması

 

13 Şubat 2017

Değişim İçin Başvuruların Alınması

 

14-20 Şubat 2017

Bölümlerin Başvuruları Değerlendirmesi

 

20- 21 Şubat 2017

Bölümlerden Değerlendirme Sonuçlarının Mevlana Kurum Koordinatörlüğü'ne İletilmesinin Son Günü

 

21 Şubat 2017

Kazananların Listesinin YÖK Tarafından Duyurulması

 

Haziran 2016

Feragat İçin Son Tarih

 

30 Temmuz