Mevlana Değişim Programından Tüm Öğrenci ve Öğretim Elemanlarına Yeni Bir Fırsat

Mevlana Değişim Programının daha verimli ve nitelikli hale getirilmesi için YÖK'ün yürüttüğü çalışmalar kapsamında, “Proje Tabanlı Mevlana Değişim Programı” ile ilk kez 2016-2017 Akademik Yılı'nda belirlenen alanlarda öğrenci ve öğretim elemanı değişim hareketliliği gerçekleştirilecektir. Söz konusu programın üniversitemiz öğrenci ve öğretim üyelerinin bilgi birikimleri ile tecrübelerini artırması ve paylaşmasına önemli katkılar sağlayacağı hedeflenmektedir. Projeler Mevlana Değişim Programı kapsamında, öğrenci ve öğretim elemanı değişimi yoluyla gerçekleştirilecektir. Bu programda öğretim üyesi ve öğrenci değişiminin finansmanı tamamıyla Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Kurulu tarafından karşılanmaktadır.

Proje önerecek öğretim elemanlarımız, Türkiye'deki bir üniversite ile “proje ortağı” olarak anlaşmaları gerekmektedir. Bunun için bugüne kadar üniversitemizce işbirliği anlaşması olan aşağıda linki verilen üniversitelerin ilgili bölümleriyle iletişime geçilip biriminizdeki bölümlerle ders içeriğinin uygun olması durumunda Proje Formunu doldurarak en geç    22 Nisan 2016    tarihi mesai bitimine kadar Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğümüze iletilmesi gerekmektedir.

YÖK Yürütme Kurulu Kararı için tıklayınız

Proje Formu için tıklayınız

Proje alanları ve kodları için tıklayınız

Anlaşmalı olduğumuz üniversiteler için tıklayınız