2018 -2019 Mevlana Değişim Programı Başvuruları

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulu'nun 05.02.2018 tarihli kararı uyarınca 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı için Mevlana Değişim Programına katılacak Yükseköğretim kurumlarının, protokol yaptıkları yurt dışı yüksek öğretim kurumlarıyla öğrenci ve öğretim elemanı değişimi çerçevesinde Kırgızistan'a Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında kontenjan ayrılmış olup, başvurular ilgili bölümlerden kabul edilecektir.

 

2018 -2019 Eğitim-Öğretim Yılı Mevlana Değişim Programına, Üniversitemizin 17/06/2013 yılında almış olduğu senato kararı gereğince Fakülte/Yüksek okul 2.sınıf, Meslek Yüksek Okullarında 1.sınıf öğrenciler (T.C. vatandaşları hariç) başvuru yapabilecektir. Öğrencilerin 7 - 15 Şubat 201 8 tarihleri arasında aday öğrenci başvuru formu , türkçe dil belgesi ve transkripti (imzalı, güncel ve mühürlü) bölümlere vermesi gerekmektedir. Mevlana Değişim Programı ile öğretim üyesi hareketliliğine katılacak öğretim üyeleri ise Özgeçmiş , gelmek istediği alanla ilgili çalışmaları, katıldığı projeler, yürüttüğü çalışmalar, hareketlilik kapsamında alanıyla ilgili verdiği veya vereceği ders/ proje/ çalışma/plan belgelerinin yer aldığı akademik portfolyo ve öğretim elemanı başvuru formu bölümlere vermesi gerekmektedir.

Bölümlerin başvuru yapan öğrencileri %50 not ortalaması ve % 50 Türkçe dil puanına göre değerlendirme yapması gerekmektedir. Seçilen öğrenci sayısı toplam sınıf sayısının yüzde 30'unu geçmeyecek şekilde hesaplanmalıdır. Bölümlerin değerlendirme sonuçlarını aday öğrenci başvuru formu , türkçe dil belgesi ve transkript ile birlikte 19 Şubat 2018 tarihine kadar Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü'ne iletmeleri gerekmektedir.

NOT: 9 Şubat 2018 Tarihinde Saat 15.30'da Ziraat Fakültesi A 204'de 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Mevlana Değişim Programına Başvurular hakkında bilgilendirme toplantısı yapılacaktır. Toplantıya Mevlana bölüm koordinatörleri, ilgili öğrenciler ve öğretim elemanlarının katılmaları gerekmektedir.

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Mevlana Değişim Programı Takvimi

Değişim İlanlarının Duyurulması

 

6 Şubat 2018

Değişim İçin Başvuruların Alınması

 

7 - 15 Şubat 2018

Bölümlerin Başvuruları Değerlendirmesi

 

15 - 16 Şubat 2018

Bölümlerden Değerlendirme Sonuçlarının Mevlana Kurum Koordinatörlüğü'ne İletilmesinin Son Günü

 

19 Şubat 2018

Kazananların Listesinin YÖK Tarafından Duyurulması

 

Haziran 2018

Feragat İçin Son Tarih

 

30 Haziran 2018