Lütfen aşağıda yazılan açıklamaları dikkatlice okuyunuz !

 

Uyarı: Lütfen duyurularımızı web sayfamızdan kontrol edin. Burada bulunan bilgiler şuan için tarafımıza resmi olarak bildirilen bilgilerdir. Diğer üniversitelerin sonuçlar tarafımıza geldikçe bu tablo sürekli güncellenerek Web adresi : http://mdp.manas.edu.kg/ sitemizde yayınlanacaktır.

 

 

Sonuçlar için tıklayınız

 

 

Tüm öğrenciler programdan burssuz olarak faydalanma imkânı vardır. Bunun için koordinatörlüğümüze en geç 15 temmuz'a kadar dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir.

 

 

Burslu Öğrenci:

 

-          Burs alır

 

-          Eğer öğrenci programa katılma hakkından feragatetmek isterse, örnek feragat dilekçesini doldurup imzaladıktan sonra ofisimize geç 15 Temmuz 2016 tarihine kadar göndermelidir.

 

Yedek Öğrenci:

 

-          Burs almaz

 

-          Eğer burslu bir öğrenci programa katılma hakkından feragat ederse, feragat eden kişinin yerine burslu statüde kabuledilebilir (YÖK bu öğrencilerin durumları hakkında bilgilendirilecek ve YÖKtarafından burslu statüde programdan faydalanması uygun görülürse kabulalacaktır).

 

Burssuz Öğrenci:

 

-          Burs almaz

 

-          Bir öğrenci burssuz olarak programdanfaydalanmayı kabul ediyorsa örnek dilekçeyi doldurup imzaladıktan sonraofisimize en geç 15 Temmuz 2016 tarihine kadar göndermelidir. (YÖK bu öğrencilerindurumları hakkında bilgilendirilecek ve YÖK tarafından programdan faydalanmasıuygun görülürse kabul alacaktır).

 

 

Bu yıl burslu statüde öğrenci almayan üniversiteler :

 

Erciyes Üniversitesi

 

Afyon Kocatepe Üniversitesi

 

Hacettepe Üniversitesi

 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

 

Adnan Menderes Üniversitesi

 

2016-2017 YILI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMINDAN YARARLANACAK ÖĞRENCİLERİN DOLDURMASI GEREKEN EVRAKLAR

 

 

1.   ÖĞRENCİ PROTOKOLÜ

 

2.   ÖĞRENCİ BAŞVURU FORMU

 

3.   ÖĞRENCİ BİLGİ FORMU

 

4.   ÖĞRENCİ YÜKÜMLÜLÜK SÖZLEŞMESİ

 

5.   ÖĞRENCİ BEYANNAMESİ

 

6.   PASAPORT FOTOKOPİSİ(sadece resimli alan)

 

7.   Burssuz Öğrenci Dilekçesi

 

8.   Feragat Dilekçesi

 

 

Not: Öğrencilerin yukarıda söz konusu olan bütün evrakları dikkatli bir şekilde bölüm koordinatörleri ile birlikte doldurması gerekmektedir.